HIKARI Mentalna Aritmetika

HIKARI Mentalna Aritmetika

Škola Malac Genijalac primenjuje originalni HIKARI  program Mentalne aritmetike. Hikari na japanskom znači svetlost i simbolizuje proces učenja i buđenja (osvetljavanja) mentalnih kapaciteta.  Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja, a zasniva se na upotrebi drevne računaljke abakus (算盤 jap. Soroban).

O HIKARI programu mentalne aritmetike

Program je fleksibilno i pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog deteta. Učenje se praktikuje u malim grupama, kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi. Mentalni razvoj se postiže na zabavan i razigran način, radom zasnovanim na tri ključne stvari: računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre.

Na čemu se zasniva program ?

Program se temelji na TBDP pristupu (Total Brain Development Program) i VAK metodi (Vizuelno Auditivno Kinestetičko).
TBDP (Total Brain Development Program) je sistem celokupnog moždanog razvoja, podsticanjem aktivacije obe moždane hemisfere u ranim fazama života.
VAK metoda (Vizuelno – Auditivno – Kinestetička) predstavlja uključivanje tri čula (vid, sluh, dodir) u proces učenja. Ova tehnika mogla bi se opisati i kao vidim – čujem –osećam. Istraživanja su pokazala da se najbolji rezultati postižu, kada se u procesu učenja informacije primaju putem različitih čula, čime se aktivira najveći broj neuronskih veza u mozgu. Takvim učenjem proces pamćenja dostiže maksimum jer se primljene informacije prenose sa jedne na drugu hemisferu mozga aktivirajući celokupan moždani potencijal.

Faze programa:

Pripremna faza – POJAM I KOMPLEMENTI BROJEVA OD 1 DO 100

Početna faza se primenjuje za najmlađe polaznike. Cilj je da se upoznaju sa pojmom broja i nauče zakonitosti koje važe za brojeve od 1 do 100 (komplementarnost brojeva). U ovom period deca još uvek ne koriste abakus, već klasičnu školsku računaljku (10 nizova sa po 10 kuglica).

Prva faza – UPOTREBA SOROBANA (ABAKUSA)

Abakus faza traje tokom početnih nivoa, na kojima se upotrebljava računaljka abakus. Računanje se sprovodi pomeranjem kuglica, pomoću prstiju leve i desne ruke. Težište je na finoj motorici i intenzivnim čulnim nadražajima (vid, sluh, dodir). Deca najpre posmatraju ono što im nastavnik pokazuje i slušaju uputstva, da bi zatim sama preduzela konkretnu radnju. Ovakavim metodom se pokreće intenzivni moždani process, jer su prstići neprestano u pokretu dodirujući kuglice. Time se aktiviraju taktilni nadražaji koji dalje stimulišu centre u mozgu stvarajući nove neuronske veze (sinapse). Korišćenjem prstiju obe ruke, istovremeno se aktiviraju obe moždane hemisfere i povećava kognitivni kapacitet. Zato se sa pravom može reći da logičke operacije na abakusu predstavljaju pravu moždanu gimnastiku, nešto poput čučnjeva ili sklekova za mozak!

Druga faza – MENTALNA ARITMETIKA I VIZUELIZACIJA

Faza mentalne aritmetike (暗算, jap. Anzan) počinje tokom viših nivoa na kojima se prestaje sa fizičkom upotrebom abakusa. Sada deca počinju da računaju napamet, zamišljajući abakus u sopstvenoj glavi. Posmatrajući, često možemo da vidimo kako i dalje pomeraju prste kao da koriste pravi abakus. Sposobnost vizuelizacije abakusa deca su razvila zahvaljujući aktivaciji desne hemisferi mozga, odgovornoj za maštu, fotografsko pamćenje i kreativnost. Jednom kada se ova sposobnost razvije moguće je dalje uvežbavati sve brže I komplikovanije računske operacije, a deči mozak se počinje ponašati poput pravog super računara.

platform